ĐÈN TƯỜNG KINGLED LWA803 BK

ĐÈN TƯỜNG KINGLED LWA803 BK

Công suất : 6w

Màu đèn : vàng 

Vỏ : sơn trắng 

KT : 10*10*10

IP65 

 

Xem thêm
Kingled

ĐÈN TƯỜNG KINGLED LWA803 BK

Công suất : 6w

Màu đèn : vàng 

Vỏ : sơn trắng 

KT : 10*10*10

IP65 

Thông số kỹ thuật

ĐÈN TƯỜNG KINGLED LWA803 BK

Công suất : 6w

Màu đèn : vàng 

Vỏ : sơn trắng 

KT : 10*10*10

IP65 

Xem đầy đủ thông số kỹ thuật

Please Wait