ĐÈN RỌI RAY KINGLAMP

ĐÈN RỌI RAY KINGLAMP HỒ CHÍ MINH

Xem thêm
Kinglamp

ĐÈN RỌI RAY KINGLAMP HỒ CHÍ MINH

ĐÈN RỌI RAY KINGLAMP - ĐÈN LED KINGLAMP ĐÈN RỌI RAY

Mã Sp : ĐR 3018, ĐR 3019 ,ĐR 3020

Mã Sp : ĐR 3021 ,ĐR 3022 ,ĐR 3026 

Công suất :  20w, 30w 

Phi : phi 100 x H120 

Ánh sáng : trắng , vàng , 4000K 

Thông số kỹ thuật

ĐÈN RỌI RAY KINGLAMP HỒ CHÍ MINH

Xem đầy đủ thông số kỹ thuật

Please Wait