ĐÈN CẮM CỎ KINGLAMP

ĐÈN CẮM CỎ KINGLAMP TẠI HỒ CHÍ MINH

Xem thêm
Kinglamp

ĐÈN CẮM CỎ KINGLAMP TẠI HỒ CHÍ MINH

ĐÈN CẮM CỎ 5W KINGLAMP

Đèn cắm cỏ ngoài trời có nhiều công suất , 3w, 5w, 7w , 10w ,15w

Mã SP : 8085 , 80812 , 80818 

Phi :  100xH240 , phi 130 x H160 , Phi 160 xH200

Đèn cắm có  ghim và không có gim 

Thông số kỹ thuật

ĐÈN CẮM CỎ KINGLAMP TẠI HỒ CHÍ MINH

Xem đầy đủ thông số kỹ thuật

Please Wait