BẢNG GIÁ ĐÈN NVC

1. ĐÈN T5 led NVC

2. Đèn downlight led NVC

3.Đèn rọi ray led NVC

4. Bóng led NVC

5. Led dây NVC

6. Đèn pha led NVC

7. Led dây NVC 

Xem thêm
NVC

Bảng giá đèn led NVC tại Hồ Chí Minh 

Thông số kỹ thuật

1. ĐÈN T5 led NVC

2. Đèn downlight led NVC

3.Đèn rọi ray led NVC

4. Bóng led NVC

5. Led dây NVC

6. Đèn pha led NVC

7. Led dây NVC 

Xem đầy đủ thông số kỹ thuật

Please Wait