BẢNG GIÁ ĐÈN KINGLED HỒ CHÍ MINH

Bảng giá Đèn kingled chi nhánh Hồ Chí Minh 

- Đèn downlight led  : chiếu tỏa và chiếu điểm 

-Đèn siêu mỏng led : 6w ,9w , 12w , 18w 

- Đèn T5 led  : 3 tấc , 6 tấc , 9 tấc , 1m2 

- Đèn chiếu điểm led COB : 10w , 20w , 30w 

- Đèn rọi ray led  : 12w , 20w ,15w ,  30w 

- Led dây 220V : 10w / 1m

- Bảng giá đèn Kingled 

- Catalogue đèn Kingled 

 

Xem thêm
Kingled

Bảng giá Đèn kingled chi nhánh Hồ Chí Minh 

- Đèn downlight led  : chiếu tỏa và chiếu điểm 

-Đèn siêu mỏng led : 6w ,9w , 12w , 18w 

- Đèn T5 led  : 3 tấc , 6 tấc , 9 tấc , 1m2 

- Đèn chiếu điểm led COB : 10w , 20w , 30w 

- Đèn rọi ray led  : 12w , 20w ,15w ,  30w 

- Led dây 220V : 10w / 1m

- Bảng giá đèn Kingled 

- Catalogue đèn Kingled

Đăng ký nhận bảng giá tại đây :  DOWNLOAD KINGLED

ĐÈN DOWNLIGHT LED KINGLED

LED DÂY 220V , 10W / 1M

ĐÈN LON ỐP NỔI : TÁN QUANG VÀ COB

PANEL SIEU MỎNG : 600X600 , 300X1200

ĐÈN RỌI RAY KINGLED : 12W , 20W , 30W , 15W

ĐÈN TƯỜNG KINGLED

ĐÈN ÂM TRẦN KINGLED

Thông số kỹ thuật

Đèn kingled chi nhánh Hồ Chí Minh 

- Đèn downlight led 

-Đèn siêu mỏng led 

- Đèn T5 led 

- Đèn chiếu điểm led 

- Đèn rọi ray led 

- Led dây 220V

- Bảng giá đèn Kingled 

- Catalogue đèn Kingled 

Xem đầy đủ thông số kỹ thuật

Please Wait